Hunebedden

Wie naar Drenthe gaat, kan bijna niet om de hunebedden heen. Je komt ze dus vanzelf wel tegen als je gaat wandelen of fietsen in Drenthe. Uiteraard als vrijwilliger bij M40celsius ga je op zoek naar die stenen, meegevoerd tijdens de voorlaatste ijstijd. Moet eerlijk bekennen dat deze hunebedden me ook al op de lagere school, zo heette dat vroeger,  op de één of andere manier boeiden en onderstaande info al wel bekend was, met dank aan ene meester Van de Eem, die daarover prachtig kon vertellen. Al weer bijna 60 jaar geleden.

Wat zijn hunebedden eigenlijk, hoe zijn ze gemaakt en waarom? En waar vind je de mooiste hunebedden van Drenthe?


WAT ZIJN HUNEBEDDEN?

Hunebedden zijn bouwwerken van megalieten (van de Oud-Griekse woorden voor groot en steen: mega en lithos). Groot zijn ze zeker, deze zwerfkeien. Ze zijn 150.000 jaar geleden tijdens de voorlaatste IJstijd vanuit Scandinavië meegevoerd door een ijskorst van wel een kilometer dik, die Nederland vanuit het noorden tot de lijn tussen Leiden en Nijmegen bedekte. Toen het ijs weer smolt, bleven de stenen achter als mooi bouwmateriaal. Maar ze waren wel zwaar…

HOE ZIJN HUNEBEDDEN GEBOUWD?

Sommige mensen denken dat de hunebedden zijn gemaakt door reuzen. Vandaar ook de naam, want hune is een oud Drents woord voor reus. Drentse reuzen zoals Ellert en Brammert zouden de hunebedden hebben gemaakt door wat zwerfkeien op een hoop te smijten. Waarschijnlijker is het dat menselijke hunebedbouwers een kuil groeven en daarin eerst de staande stenen rechtop zetten. Daarna stortten ze de kuil vol met zand en sleepten ze de dekstenen rollend over boomstammetjes naar hun plek. Als ze goed lagen, kon het zand onder het hunebed worden weggegraven.

WAAROM WERDEN HUNEBEDDEN GEBOUWD?

Hunebedden zijn collectieve grafkamers, die plaats boden aan wel veertig overledenen. Die werden er zonder verdere bescherming in gelegd, maar kregen wel rijkdommen en wapens mee, omdat ze die nodig zouden hebben op hun reis naar het hiernamaals. De botten zijn inmiddels vergaan, maar grafgeschenken zijn wel gevonden: potten van aardewerk, gereedschap en wapens van steen en sieraden van barnsteen. Die vondsten vertellen ons over het leven van de hunebedbouwers, die ook wel het Trechterbekervolk worden genoemd. Zij waren de eerste boeren die zich in Drenthe vestigden, zo’n 5000 jaar geleden in de Nieuwe Steentijd (het Neolithicum).

HUNEBEDCENTRUM BORGER

Het Hunebedcentrum in ‘Hunebedhoofdstad’ Borger is een uitgebreid informatiecentrum, waar je een film kunt bekijken over hoe zwerfkeien in de één na laatste IJstijd naar Drenthe kwamen en daar later gebruikt werden voor hunebedden. Er is een reconstructie te zien van hoe een hunebed er oorspronkelijk moet hebben uitgezien. Ook kom je meer te weten over de bouwers ervan, de stenen die uit Scandinavië zijn meegevoerd door het ijs en de dieren die in die tijd in de Lage Landen leefden.

Klik op onderstaand plaatje voor meer info.
Hunebedcentrum Borger