Dwingelderveld

Tijdens het fietsen en wandelen kom je regelmatig dingen tegen die je wilt delen met derden. Dat kan misschien een trigger zijn om ook eens bepaalde landschappen, musea, wetenswaardigheden rondom te bekijken cq te bezoeken.
Omdat we ook op de website “Sportac.nl” een pagina “Zien-Doen-Beleven” hebben opgenomen af en toe wat items.

Vandaag een lange wandeltocht door het Dwingerderveld,  storm en regen lieten de fietsen bij de camper staan.
Het Dwingelderveld is een van de grootste, vochtige heidelandschappen in Europa. Een park van nationaal en internationaal belang. Het is een gevarieerd gebied van heide, vennen en dicht en half open bos. Droge en natte plekken naast elkaar.
Verdroging is een groot probleem, door afwatering en verdamping.
Rond 1925 zijn veel sloten gegraven om het te ontwateren voor het planten van bos. Deze worden nu zo veel mogelijk gedempt. Verder is ook verrijkte grond afgegraven zodat een natuurlijk reliëf werd hersteld.
Het landschap is in 100 jaar sterk veranderd. Landbouwgrond en eentonig productiebos namen de plaats in van vochtige heide. Een klein restant heide was het laatste toevluchtsoord voor bepaalde planten en dieren.
Maar door de genomen maatregelen krijgen die weer een kans. De herstelde waterstand bepaalt nu hoe de vegetatie zich verder ontwikkelt. Hoogveen kan weer ontstaan en het open bos zorgt voor mooie vergezichten. Een natuurlijke ontwikkeling met inheemse soorten die tegen natte voeten kunnen.
Het is een prachtig gebied om daar rond te struinen, er zijn bepaalde uitgepijlde routes, maar wij maken dankbaar gebruik van Basecamp en maken vooraf de routes met behulp van kaarten in het gebied. Uiteraard met inachtneming van de bestaande regels in het gebied.
Voor degene die graag kamperen is camping Meistershof een prima locatie. Ruime plekken, goed sanitair, voldoende rust en op loopafstand van het Dwingelderveld.
Natuurlijk kijk ik persoonlijk met “IJstijdogen” en de ruime sortering aan enorme stenen die je overal daar vindt getuigen van de voorlaatste IJstijd.
Dwingelderveld: Een aanrader