Routes Google Earth

Uiteraard dient men Google Earth op de computer te installeren. (Haal eerst de vinkjes weg voor installatie van browser Chrome)
Download Google Earth

Klik hieronder op de gewenste link en sla het bestand op in een map op je bureaublad. Open het bestand en Google Earth wordt gestart.
Links verschijnt de naam van de gewenste route, klik hierop, men ziet dan het woordje “Path”, klik hierop en op de knop “Tour starten” (dat driehoekje).
Wil men de route nogmaals bekijken, dan kan dat rechtstreeks via je eigen bureaublad. Men hoeft dat dan niet via onze site te doen.

Erg interessant is om de eigenschap hoogteprofiel te bekijken. Klik met rechtermuisknop op het bestand en kies hoogteprofiel weergeven.

Veel kijkplezier op jullie ontdekkingstocht.