Bomenrit van MB Groep 4

De MB Groep ging met 5 personen op pad.Na wat geharrewar over “wel of niet gaan ivm het weer” blijkt dat ook in Groep 4 de app een gouden greep is. We gaan. Frank haakte helaas al snel af ivm een lekke band. We gingen verder met 4 personen tw Henk W’veld, Herman, Henk W’dorp en Han. Van deze groep maken Henk W’dorp en Herman deel uit van het bestuur van de ijsclub. Deze is momenteel volop in beweging. De te kappen bomen in het middenterrein en bij de koek en zopie vormen voor het gemeentebestuur een hoofdpijndossier. De beslissing ligt na inspreken en discussies afgelopen dinsdag bij B & W. Kunnen ze geveld worden en zo ja wanneer? Natuurlijk hebben we de situatie op de baan bekeken, natuurlijk hebben we soortgelijke situatie gezien bij Tiggeloven in Bredevoort, natuurlijk werd door Henk W’veld en Han aangegeven dat we bezwaar gaan maken, maar we zijn met een etentje wellicht omkoopbaar. We hebben vele bomen gezien en kwamen immer tot de conclusie dat die paar op het Boesveld niet worden gemist.  Om met de Graafschap te spreken: D’ran. Uiteindelijk toch nog bijna 50 km gefietst, onderweg gepauzeerd bij schaatsvrienden van Eerden in IJzerlo en bij Bertram met de beste appeltaarten van de wereld. (volgens Erik Rijks) Thuis om ca. 16.30 uur. Is hiermee de discussie over de bomen verleden tijd? Ik geloof er niets van.